Bestuur

Het bestuur van Aeternitas bestaat op dit moment uit 4 leden met ieder een eigen takenpakket. Bij een stemming binnen het bestuur wegen de stemmen van de individuele leden even zwaar. Bij een gelijke stemming heeft de voorzitter de doorslaggevende stemming. Bij zwaarwegende beslissingen wordt deze nog ter goedkeuring aan de leden van de vereniging voorgelegd.

Het hoofdbestuur is op hoofdlijnen verantwoordelijk voor structuur binnen de vereniging. De diverse commissies regelen bijna alles wat nodig is om de sport te beoefenen en om een goede en gezonde vereniging te blijven.

Een korte introductie van de bestuursfuncties en de mensen die ze vervullen is op zijn plaats.

 


Voorzitter:

Ruud Rietjens

Sinds december 2006 is Ruud Rietjens voorzitter van Aeternitas. Ruud is ook in het verleden al bestuurlijk actief geweest binnen Aeternitas en wel in de rol van secretaris. Hier is hij toen mee moeten stoppen, maar inmiddels is Ruud weer vol energie om zijn rol binnen Aeternitas te vervullen.

Een van de speerpunten in het beleid van Ruud is het werven van jeugdleden.

Lambroekweg 22
6039 ER Stramproy
0495-563790

Secretaris:

Vacature

 

 

 

Penningmeester:

René Lenaers

René Lenaers is de penningmeester van Aeternitas. Als oud-basketballer en vader van één van onze jonge leden van Aeternitas, heeft René nu ook binnen de vereniging zijn plaats gevonden als penningmeester.

Een financieel goed gezonde vereniging is in deze tijd iets om trots op te zijn. Wij zijn dan ook heel blij een penningmeester te hebben die zijn zaakjes zo goed voor elkaar heeft.

Veldstraat 32
6039 EC Stramproy
0495-562322

Commissie Basketball en Technische Zaken

Tom Van Eygen

Deze commissie is eigenlijk het basketbal bolwerk van de vereniging. De leden van de Basketball Commissie zijn het hele jaar door actief bezig met alle facetten van het spelletje, zoals het competitieprogramma, scheidsrechters en materialen.

Daarnaast het doel om het basketballniveau binnen de vereniging gestructureerd naar een hoger plan te tillen. Dit gebeurt onder meer door het organiseren van clinics en het ondersteunen van trainers.

+324-94397725