Onsportieve fout NBB
zaterdag, 15 oktober 2016   

Algemeen

 Beste leden,

Graag uw aandacht voor het onderstaande. Tevens het verzoek om dit bericht binnen uw vereniging te verspreiden onder de verenigingsscheidsrechters, coaches en spelers!
Op de scheidsrechtersclinic is dit jaar de aandacht gevestigd op:
Art.37 Onsportieve fout (UF)
37.1     Definitie
37.1.1. Een onsportieve fout is een persoonlijke fout door een speler begaan die naar het oordeel van de scheidsrechter:
1.    Geen legitieme poging ondernam direct de bal te spelen volgens de geest en bedoeling van de spelregels.
2.    Buitensporig hard contact veroorzaakt met een speler in een poging de bal te spelen,
3.    Contact door een verdedigende speler die van achteren of van opzij in een poging de fast break te onderbreken, waarbij er zich geen verdedigende speler tussen de aanvallende speler en de tegenstanders basket bevindt.
4.    Contact door een verdedigende speler op een tegenstander op het veld tijdens de laatste twee (2) minuten van de vierde periode en elke extra periode, wanneer de bal voor een inworp van buiten de lijnen is en nog steeds in de handen is van de scheidsrechter of de speler die inworp gaat uitvoeren.
37.1.2.De scheidsrechter moet onsportieve fouten gedurende de gehele wedstrijd op dezelfde wijze interpreteren en dient alleen de actie te beoordelen.
1.    Dit onderdeel van de regel is het bekendst als men praat over deze fout: het spelen van de man ipv de bal. Vrij vertaald naar de volksmond op de velden! Hieraan verandert niets. Dit blijft een UF.
2.    Natuurlijk speelt hier het interpretatiegevoel van de scheidsrechter een belangrijke rol maar aangegeven is als je als scheidsrechter denkt: “Oei, dat loopt goed af” ( of niet natuurlijk!), denk dan aan deze UF. Dit heeft meestal ook een waarschuwend effect voor de wedstrijd. Als scheidsrechter heb je de grens aangegeven en dat is dan bepalend voor de teams. Laat je een zware overtreding schieten, betekent dit vaak een vrijbrief voor de rest van de wedstrijd.
3.    De verdediger moet achter de aanvaller aan en kan onmogelijk nog een goede verdedigende houding aannemen. Hij zal dan trachten de bal te bemachtigen van achteren dan wel opzij. Dit leidt tot minimaal contact (maar voldoende om de aanvaller uit balans te brengen) of het leidt tot allerlei dol trieste pogingen om de aanvaller af te stoppen. Meestal ontstaat dit na een steal. Als de verdediger face-to-face staat is een eventuele fout een normale fout en geen UF.
Belangrijk bij dit onderdeel is dat er geen andere verdediger meer tussen aanvaller en basket staat. Dit is natuurlijk geen vrijbrief voor de verdediger want dan is er altijd nog. *2
Belangrijk is ook te weten dat een fast break eindigt op het moment dat de act of shooting wordt ingezet.
4.    Wanneer de scheidsrechter de bal heeft en deze wil (gaan)overhandigen aan de nemer van de uitbal of de innemer heeft de bal in zijn bezit EN er wordt dan door de verdediger een fout gemaakt is dit altijd een UF. De zwaarte is niet van belang. Dit geldt voor de laatste 2 minuten van de wedstrijd en de eventuele verlengingen.
Op het einde van een spannende gelijk opgaande wedstrijd is het van belang voor de verdediging om de klok te laten stoppen en zo in staat te komen om de bal te spelen na het maken van de vrije worp dan wel de rebound proberen te bemachtigen. Dit is een normaal onderdeel van een wedstrijd. Belangrijk is dan dat je als scheidsrechter de UF op een zelfde wedstrijd interpreteert als in de rest van de wedstrijd EN pak de fout snel. Pakt men deze niet gaat dat onherroepelijk leiden tot fysieker geweld want het doel is duidelijk maar de middelen nog niet. Fluit direct de fout.
Als er sprake is van een UF pas je geen voordeel / nadeel toe of .
Het motto dient te zijn: “laat de teams de wedstrijd beslissen “!
DIT SCHRIJVEN IS BEDOELD VOOR ALLE VERENIGINGSSCHEIDSRECHTERS MAAR OOK DE COACHES EN SPELERS VAN UW CLUB: ZEGT HET VOORT
Met vriendelijke groeten,
NBB Afdeling Zuid